Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

[English + Vietnamese Translation] [Torinchi's Blog] M-Storiy 2012-04-02

Vietnamese Translation


04-02-2012
Bia
----------------------


Chào mọi người,
Hôm nay lại là một ngày làm việc vất vả ha!


Tôi được trao giải "Best Newcomer Actor" của Kinema Junpo


Xin cảm ơn!


Uống mừng nào~


Matsuzaka Tori

English Translation


04-02-2012
Beer
----------------------


Hi everyone,
Today was a hard-working day again!


A "Best Newcomer Actor" award of Kinema Junpo


Thank you so much!
Cheer~


Matsuzaka Tori

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét